Ready made firmy

Odstartujte své podnikání rychle, levně, bez starostí a zdlouhavého jednání s úředníky. Jednejte jménem své nové společnosti již do 24 hodin od jejího pořízení.

Nabízíme k prodeji předzaložené obchodní společnosti, tzv. ready made firmy, a to:

  •  nové
  •   již založené
  • s plně splaceným základním kapitálem

 

Vyberte si společnost a podnikejte

1. Podnikáte IHNED

Koupí obchodního podílu či akcií ready made společnosti s plně splaceným základním kapitálem získáte IČ a díky tomu můžete ihned realizovat svůj podnikatelský záměr. Prakticky můžete podnikat do 24 hodin od nákupu firmy.

Valná hromada společnosti vás jmenuje do statutárního orgánu (jednatel, představenstvo a. s.) společnosti. To znamená, že od této chvíle můžete jednat jménem společnosti, podepisovat smlouvy apod. Více informací najdete zde: Vznik jednatelství a oprávnění jednat za společnosti

 

2. Ověření existence firmy

Existenci založené a vámi vybrané ready made společnosti si můžete ověřit v obchodním rejstříku.

 

3. Šetříte čas

Nespornou výhodou koupě ready made společnosti je úspora času a vyvarování se možných chyb při zakládání společnosti. Základní kapitál ready made firmy je plně splacen. Vše řídíte z pohodlí svého domova, odpadá vám návštěva úřadů a vyplňování formulářů.

 

4. 100% jistota – bez závazků a pohledávek

Zakoupení firmy je zcela bezpečné. Ready made firma nevykazuje žádnou ekonomickou aktivitu, nemá živnostenské oprávnění, tudíž nezačala podnikat. Důkazem neaktivního ekonomického stavu firmy je čestné prohlášení statutárního orgánu, které prohlašuje, že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nevznikly jí tímto žádné závazky, mimo závazků na úhradu vstupních nákladů, které byly řádně a včas vypořádány. Dále prohlašuje, že společnost nebyla zavázaná z titulu směnky nebo jakéhokoliv cenného papíru.

 

5. Průběh prodeje/pořízení ready made firmy

Přípravná fáze – klient sděluje své požadavky.

Sepsání smlouvy o převodu obchodního podílu, případně akcií společnosti – stáváte se majitelem společnosti (získáváte IČ) – tímto okamžikem můžete začít podnikat.

Příprava podkladů a uspořádání valné hromady za účelem realizace změn v převáděné společnosti (nejčastější změny: název společnosti, sídlo společnosti, libovolný počet statutárních orgánů, rozšíření předmětů činnosti, převod na jakýkoliv počet společníků/akcionářů).

Součinnost při vyřizování živnostenských listů, případně koncesních listin.

Sepsání a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku na příslušný soud.

Předání kompletní dokumentace a vypracování aktuální zakladatelské listiny či společenské smlouvy. Od tohoto okamžiku můžete pracovat na svém podnikatelském záměru.

 

Nabídka založených společností

profilift s.r.o.      IČ: 277 26 771       založena dne 12.4.2007        plátce DPH          ZK. 200000,-Kč       cena: dohodou

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.